کلیدهای فعال کاسپراسکی(کاسپراسکای-کاسپاراسکی)

تبادل لینک
نویسنده : علی - ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٩
 

این وبلاگ آماده تبادل لینک با تمامی سایت ها و بلاگها می باشد.

درصورتی که مایل به تبادل لینک می باشید ابتدا ما را با عنوان "کلید های فعال کاسپارسکی" لینک کنید سپس در بخش نظرات اعلام کنید تا شما را با هر عنوانی که دوست دارید لینک کنیم


 
 
Kaspersky Activation Key File 11 February, 2010
نویسنده : علی - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۸
 

Fresh Kaspersky’s Updated (11-02-10) Activation Key Files KAV+KIS DOWNLOAD

DOWNLOAD From MediaFire

DOWNLOAD From RapidShare

DOWNLOAD From HotfileThis Kaspersky Key Pack contains-

1. Kaspersky Anti-Virus(KAV) 2009 and 2010 Activation Key File (42 Key Files)
2. Kaspersky Internet Security(KIS) 2009 and 2010 Activation Key File (26 Key Files)
3. Activation Method
4. More! Key and Instructions


Total Size: 77 Kilo Bytes


 
 
کلیدهای 2010
نویسنده : علی - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۸
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Kaspersky Internet Security 2010 (Or) Kaspersky Anti-Virus 2010
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1. Disable/Unplug your internet connection.
2. Click for trial version or enter one of this Bad code

44UEA-CYRAJ-NMAV3-YXX4V
K5PXQ-X1SW6-2RAMR-ZBM2X
25N2Z-QH4Y4-YHNTN-N2U4T
YS8UP-KD46D-JX4YD-ENHF6
33NA4-J34SG-MUV13-JRU6P
7N1UZ-DSXDN-R9XFC-PDQEF
3PRNP-TQXWT-GNR33-PMPTR
E4J6N-1644V-B7KAW-6J6M3
44UE9-UZKTA-AHUF2-VB8ZH
7PEJP-Q2KCG-NPT56-SNZAX
YG5CD-SXU41-JESDZ-6AWA6
3SU15-S4AES-P5XRQ-87AKV
3T6XS-GY8U1-W1JTR-9XAE1
3TK3J-6T1TN-X3XGP-HUZRN
3TZV1-Z5F9W-DXBWX-Q1KDA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Kaspersky Internet Security 8 (Or) Kaspersky Anti-Virus 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Open Kaspersky

2. Go to Activation

3. Click Install key

4. Click Apply Exiting License Key

5. Browse the Key That you Have Downloaded.

6. Click Next

ENJOY!


 
 
کلید های KAV6-9
نویسنده : علی - ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۸
 
filefilesizefilefilesize
KAV7-CM-20100726-00467A25.KEY 0.8K KAV8-CM-20100303-06D8627C.KEY 1.6K
KAV9(en)-20100318-07223622.key 3.1K KAV9-CM-20100301-067FA077.KEY 3.2K
KAV9-CM-20100202-06DA1036.KEY 3.1K KAV8-CM-20100905-043444FE.KEY 1.8K
KAV8-20110722-04344850.key 1.8K KAV8-CM-20110722-04344850.KEY 1.8K
KAV7-CM-20100905-043444FE.KEY 1.8K KA9-20100425-041A6FF4.key 1.0K
KAV7-CM-20100730-0784C904.KEY 0.8K KAV8-CM-20100425-041A6FF4.KEY 1.0K
KAV7-20100423-043446E5.key 1.8K KAV7-20100303-06D8623B.key 1.6K
KAV7-CM-20100606-02C3EB43.KEY 1.8K KAV8-CM-20100303-06D8621A.KEY 1.6K
KAV7-20100324-073248C8.key 3.1K KAV7-CM-20110722-04344850.KEY 1.8K
KAV8-CM-20100324-073248C8.KEY 3.1K KAV9-20100423-043446E5.key 1.8K
KAV7-CM-20100803-0784C9C0.KEY 0.8K KAV6-20100726-00467A25.key 0.8K
KAV8-20100423-043446E5.key 1.8K KAV9(en)-20100403-074A9592.key 1.6K
KAV9-CM-20100303-06D8621D.KEY 1.6K KAV8-CM-20100606-02C3EB43.KEY 1.8K
KAV9-CM-20100224-06F99843.KEY 3.1K KAV7-CM-20100726-0784C95D.KEY 0.8K
KAV7-20100303-06D8627C.key 1.6K KAV9-CM-20100304-070C693F.KEY 3.1K
KAV8-20100606-02C3EB43.key 1.8K KAV7-20100303-06D8621A.key 1.6K
KAV8-CM-20100423-043446E5.KEY 1.8K KAV9-CM-20100303-06D8621A.KEY 1.6K
KAV9-20100606-02C3EB43.key 1.8K KAV9(en)-20100601-077D6676.key 1.6K
KAV9-CM-20100303-06D8627C.KEY 1.6K KAV9-CM-20100303-06D8623B.KEY 1.6K
KAV7-20100303-06D8621D.key 1.6K KAV9-CM-20100216-06EF6559.KEY 3.1K
KA9-20100905-043444FE.key 1.8K KAV6-20100726-0784C95D.key 0.8K
KAV8-20100905-043444FE.key 1.8K KAV8-CM-20100303-06D8621D.KEY 1.6K
KAV8-CM-20100303-06D8623B.KEY 1.6K KAV6-20100803-0784C9C0.key 0.8K
KAV9-20110722-04344850.key 1.8K KAV8-20100425-041A6FF4.key 1.0K
KAV6-20100730-0784C904.key 0.8K

 
 
کلید های جدید کاسپاراسکی
نویسنده : علی - ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۸
 
filefilesizefilefilesize
KIS9-CM-20101130-06820F46.KEY 1.6K KIS9(en)-20101130-06820F56.key 1.6K
KIS8-20100502-043E68BB.key 1.8K KIS9(en)-20101230-0681581E.key 1.6K
KIS9-20100718-04423F82.key 1.8K KIS9-CM-20100331-06DFB7FF.KEY 1.6K
KIS7-20100718-04423F82.key 1.8K KIS8-CM-20100718-04423F82.KEY 1.8K
KIS7-20100502-043E68BB.key 1.8K KIS8-CM-20110120-044884EA.KEY 0.8K
KIS9-20100618-04423F0E.key 1.8K KIS9-CM-20100502-043E68BB.KEY 1.8K
KIS9-CM-20101115-06816CAE.KEY 1.6K KIS9-CM-20100415-076544AC.KEY 1.7K
KIS7-CM-20100315-029807E4.KEY 0.8K KIS8-20100618-04423F0E.key 1.8K
KIS7-20110120-044884EA.key 0.8K KIS9(en)-20101130-06820F46.key 1.6K
KIS9-CM-20100718-04423F82.KEY 1.8K KIS7-CM-20100618-04423F0E.KEY 1.8K
KIS7-CM-20100718-04423F82.KEY 1.8K KIS8-CM-20100502-043E68BB.KEY 1.8K
KIS7-CM-20100502-043E68BB.KEY 1.8K KIS9-CM-20100618-04423F0E.KEY 1.8K
KIS8-20110120-044884EA.key 0.8K KIS7-CM-20110120-044884EA.KEY 0.8K
KIS7-CM-20101117-01317717.KEY 1.4K KIS9-20100502-043E68BB.key 1.8K
KIS8-20100718-04423F82.key 1.8K KIS8-CM-20100618-04423F0E.KEY 1.8K
KIS8-CM-20110821-07868FFD.KEY 0.8K KIS9-CM-20100218-06F1D06D.KEY 3.1K
KIS6-20101117-01317717.key 1.4K KIS7-20100618-04423F0E.key 1.8K
KIS9-CM-20101130-06820F56.KEY 1.6K KIS6-20100315-029807E4.key 0.8K
KIS9-20110120-044884EA.key 0.8K

 
 
KIS6-7+KAV6-7
نویسنده : علی - ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۸
 

* Kaspersky Internet Security 6 - 7
* Kaspersky Anti-Virus 6 - 7

لینک دانلود

12-01-2010-13-30_KEYS.zip


 
 
KIS8
نویسنده : علی - ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۸
 

 Kaspersky Internet Security 8

KIS8-20110823-04348769.KEY

KIS8-20100410-043480E1.KEY

KIS8-20100419-01F49D9F.KEY

KIS8-20100322-04423E33.KEY

KIS8-20100322-04423E81.KEY

KIS8-20100322-04423E76.KEY

KIS8-20100419-01F49E4A.KEY

______

 


 
 
KAV8
نویسنده : علی - ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۸
 

Kaspersky Anti-Virus 8

KAV8-20100425-04344677.KEY

KAV8-20100425-04344478.KEY

KAV8-20100425-04344562.KEY

KAV8-20100425-04344517.KEY

KAV8-20100425-04344594.KEY

KAV8-20100427-0448886A.KEY

KAV8-20100425-04344722.KEY

______

 

 


 
 
← صفحه بعد