# 2010

کلیدهای 2010

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ For Kaspersky Internet Security 2010 (Or) Kaspersky Anti-Virus 2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Disable/Unplug your internet connection. 2. Click for trial ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

کلید های جدید کاسپراسکی آپدیت شده در تاریخ 09/01/2010

تعدادی کلید KAV و KIS کاسپراسکای به همراه کلید کاسپراسکی 2010 KASPERSKY ANTI VIRUS   KASPERSKY INTERNET SECURITY KASPERSKY INTERNET SECURITY 8   KASPERSKY INTERNET SECURITY ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید